Kullanıcı Sözleşmesi

fiyatio.com: Fiyatio

Kullanıcı: İnternet yoluyla veya mobil olarak fiyatio.com hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Site: www.fiyatio.com isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı.

Satıcı: Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden Kullanıcı’lara liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla fiyatio.com ile Satış Sözleşmesini onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişi.

fiyatio.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, fiyatio.com tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

Taraflar

Bu sözleşme, bundan böyle “Kullanım Sözleşmesi” olarak anılacak olan fiyatio.com web sitesinin kullanıcıları (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ve fiyatio.com arasında, Kullanıcı’nın bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylaması ve 4. maddeye uygun olarak yürürlüğe giren bir anlaşmadır. Bu sözleşme, Kullanıcı’nın fiyatio.com’un hizmetlerinden koşullara uygun olarak yararlanmasını düzenler.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanım Sözleşmesi, bu sözleşmenin kapsamına giren hizmetlerin kullanım şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Ayrıca, Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul ederek, fiyatio.com tarafından açıklanan her türlü kullanım kuralını ve hizmete ilişkin prosedürü kabul eder. Kullanıcı, bu kurallara ve prosedürlere uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı ve Hizmet Kullanımı

Kullanıcı olma hakkı ve yetkisi, ilgili kişi tarafından gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve fiyatio.com tarafından onaylanması suretiyle, Site’deki ilgili bölümden veya ürünlere yorum yapmak amacıyla kayıt işleminin tamamlanmasıyla kazanılır. Kullanıcı işlemi tamamlamadan, Kullanıcı statüsüne sahip olunamaz.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranmayı, yukarıda belirtilen tüm şartları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, yürürlükteki yasal mevzuat gereği veya diğer Kullanıcılar veya üçüncü tarafların haklarının ihlal edildiğine dair iddialar durumunda, fiyatio.com’un gizli, özel veya ticari bilgilere sahip olduğunu ve bu nedenle fiyatio.com’un resmi makamlara ve hak sahiplerine bu bilgileri açıklama yetkisi olduğunu kabul ederler. Bu nedenle fiyatio.com’a herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar.

Kullanıcıların Hizmetler’e erişim araçlarının güvenliği (Kullanıcı adı, şifre, vb.) tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, bu araçların güvenliği, saklanması ve üçüncü tarafların erişiminden uzak tutulması konularında dikkatli olmalıdır. Herhangi bir ihmal veya kusur nedeniyle Kullanıcılar veya üçüncü tarafların uğradığı zararlardan dolayı fiyatio.com’un sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar, fiyatio.com’un yazılı izni olmaksızın Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü tarafa devredemezler.

fiyatio.com, Kullanıcıların Site’deki ürün açıklamalarına erişmelerini ve ürünlerin özelliklerini karşılaştırmalarını sağlayacaktır. fiyatio.com, Hizmetleri daha etkili bir şekilde sunabilmek amacıyla zaman zaman değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir. Bu değişiklikler ve ek Hizmetler, Kullanıcılara ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından duyurulacaktır.

fiyatio.com, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, erişimi kapatma ve silme hakkını saklı tutar. fiyatio.com, bu hakkını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve önel vermeden kullanabilir.

fiyatio.com, Site üzerinden gerçekleşen işlemler ve eylemler için Kullanıcıların hukuki ve cezai sorumluluğunu kabul eder. Kullanıcılar, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, görsel ve işitsel içerik, dosya, veritabanı, katalog ve liste gibi içerikleri izinsiz olarak çoğaltmamayı, kopyalamamayı, dağıtmamayı ve işlememeyi kabul ederler. fiyatio.com, Kullanıcıların Kullanım Sözleşmesi ve hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle üçüncü tarafların uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

fiyatio.com, Site üzerinde tespit edilen Kullanıcılar arasında iletilen mesajlar veya içeriklerle ilgili tarama ve erişim kaldırma hakkını saklı tutar. fiyatio.com, bu tür içerikleri oluşturan Kullanıcıları uyarabilir veya Kullanıcıların üyeliklerini herhangi bir ihbar yapmaksızın geçici veya kalıcı olarak sona erdirebilir.

fiyatio.com, Site üzerinde bulunan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, yükümlülüklerini yerine getirme ve istatistiksel değerlendirmeler için kullanabilir. Bu bilgiler bir veritabanı üzerinde saklanabilir.

Kullanıcılar, Site üzerinden erişilebilen ürünlerin satışını gerçekleştiren satıcıların internet sitelerinde yer alan ürünler ve içerikler nedeniyle fiyatio.com’un, fiyatio.com’un çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu olmadığını kabul ederler. Kullanıcılar, alışveriş öncesi ürünlerle ilgili bilgiyi her zaman ilgili mağazanın web sitesinden almalıdırlar. fiyatio.com’daki bilgilere dayalı işlemler sonucunda meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zarar ve üçüncü tarafların uğrayabileceği zararlardan dolayı fiyatio.com sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Site’ye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul ederler. Site üzerinde yorum yazan Kullanıcıların e-posta adresleri ve içerikleri fiyatio.com tarafından saklı tutulur ve Kullanıcılar, fiyatio.com’dan e-posta almayı kabul etmiş sayılırlar.

Fikri Mülkiyet Hakları

  • a) Site’nin tasarımı, metinleri, görsel içerikleri, HTML kodu ve diğer kodlar da dahil olmak üzere tüm unsurları (“fiyatio.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar”) fiyatio.com’a aittir veya fiyatio.com tarafından lisanslandığı şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Hizmetleri, fiyatio.com bilgilerini ve fiyatio.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremezler. Aksi takdirde, lisans verenler ve üçüncü tarafların uğradığı zararları ve tazminat taleplerini, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olurlar. Kullanıcılar, fiyatio.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya türetemezler.
  • b) fiyatio.com’un, Hizmetleri, bilgileri, ticari markaları, ticari görünümü ve sahip olduğu diğer mülkiyet hakları dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’ı için tüm hakları saklıdır.
  • c) fiyatio.com markası tescilli bir markadır ve kullanımı ilgili yasal mevzuata tabidir.
  • d) Site üzerinde yer alan tüm marka ve isimler ilgili firmaların mülkiyetindedir. fiyatio.com, diğer taraflara ait fikri mülkiyet haklarını gözetir ve bu tür içerikleri kullanmaz veya yayınlamaz. Ancak, fiyatio.com’da yayınlanan içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet ihlali olduğunu düşünüyorsanız, lütfen editor@fiyatio.com adresine veya fiyatio.com’un firma adresine bilgi veriniz. fiyatio.com, bu konuda gerekli incelemeyi yapmayı ve düzenlemeyi taahhüt eder.

Sözleşme Değişiklikleri

fiyatio.com, tek taraflı olarak ve kendi takdirine bağlı olarak Kullanım Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir. Geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam eder. Kullanıcılar, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak değiştiremezler.

Mücbir Sebepler

Hukuki olarak mücbir sebep olarak kabul edilen herhangi bir durumda, fiyatio.com, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirme konusunda sorumlu değildir. Bu tür durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak kabul edilmeyecek ve herhangi bir tazminat talebi yapılamayacaktır. “Mücbir sebep,” doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri ve kötü hava koşulları da dahil olmak üzere, fiyatio.com’un makul kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak kabul edilir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu Kullanım Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümlerinin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Kullanım Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halli için yetkili mahkeme, Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

Sözleşmenin Feshi

Bu Kullanım Sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiştir ve fiyatio.com herhangi bir süre tayin etmeksizin istediği zaman sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. fiyatio.com, Kullanıcıların bu sözleşmeyi veya Site içinde yer alan kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcılar, fesih nedeniyle fiyatio.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdürler.

Sorumluluk Kısıtlaması

fiyatio.com, içerik sağlayıcı bir sıfat taşımadığını ve Site üzerinde yer alan bilgilerin ürün tanıtım içeriğine müdahalede bulunmadığını kabul eder. Site üzerinde yer alan ürünlerle ilgili bilgiler, ilgili mağazalar tarafından sunulan bilgilerdir ve fiyatio.com, bu bilgilerin doğruluğunu araştırmaz. Kullanıcılar, bu bilgilere dayalı olarak kendi kararlarını vermelidirler. Herhangi bir ürünün fiyatı, modeli, rengi, stoku vb. gibi bilgiler sadece ilgili mağazanın verilerine dayalıdır ve fiyatio.com’un kontrolü dışındadır. Fiyatio.com, Kullanıcılarını herhangi bir ürün veya mağaza hakkında bilgilendirmekle yükümlü değildir.

meritking meritking giriş kingroyal güncel giriş madridbet giriş kingroyal giriş